Polityka prywatności strony i sklepu internetowego Total Turbo Service

Polityka prywatności serwisu www.totalturbo.pl

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
  przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez stronę
  i sklep internetowy www.totalturbo.pl (zwane dalej jako „serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Total Turbo Service Marek
  Drozd z siedzibą przy ul. Lotników 43, 38-400 Krosno NIP: 6842276941, REGON 181028239.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury
  i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich
  wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie
  danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju
  aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
  w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych
  osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach
  w następujący sposób:
  a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
  formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub zakupu.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom
  trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła.
  Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym
  momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może
  wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych
  osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować
  w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe
  działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą
  posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.